Identyfikacja celów spadkowych

W ramach planowania spadkowego oferujemy Państwu w szczególności następujące usługi prawnicze:
wspólne zdefiniowanie celów spadkowych (w szczególności potencjalnego kręgu spadkobierców, zasad dziedziczenia, ewentualnych przekształceń dot. formy prawnej)
doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa spadkowego
weryfikacja i doradztwo w zakresie podatków
Nasza Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi jak również brokerami i agentami ubezpieczeniowymi.