Weryfikacja dotychczasowej formy prawnej

W ramach planowania spadkowego oferujemy Państwu w szczególności następujące usługi prawnicze:

weryfikacja formy prowadzonej działalności

w przypadku spółek – przeprowadzanie audytów z zakresu prawa spółek (due diligence), mających na celu identyfikację i eliminację ewentualnych zagrożeń prawnych (np. badanie prawidłowości powołania zarządu w audytowanym podmiocie, nabycia/zbycia udziałów, czynności prawnych dokonanych przez audytowany podmiot itp., postanowień dotyczących dziedziczenia zawartych w umowach spółek)

Nasza Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi jak również brokerami i agentami ubezpieczeniowymi.