Optymalizacja formy prawnej

W ramach planowania spadkowego oferujemy Państwu w szczególności następujące usługi prawnicze:

obsługę prawną połączeń, przekształceń, podziałów przedsiębiorców jak również obrotu przedsiębiorstwami oraz zorganizowanymi częściami przedsiębiorstw – jeżeli w ramach planu spadkowego zmiany takie okażą się konieczne

sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów, umów pomiędzy wspólnikami  – shareholders agreements itp.

Nasza Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi jak również brokerami i agentami ubezpieczeniowymi.